Green focus

Circulaire economie en hergebruik van afval

Met de green focus van Foylo kiezen we bewust voor een tweede leven voor films en verpakkingen door:

  • productie via circulaire economie
  • hergebruik van plastic afval bij de productie van folies

Circulaire economie

Circulaire oplossingen voor wikkelfolies worden verkregen uit PCR of PIR.
Beide moeten voldoen aan de un10667 richtlijn (of gelijkwaardige Europese norm).

PCR of Post Consumer Recycled:
plastic grondstoffen verkregen uit de recycling van afval. Na gebruik (verpakking en transport van goederen op pallets) wordt de rekfolie afval en opnieuw gegranuleerd door geautoriseerde bedrijven.

PIR of post-industrieel gerecycleerd:
ruw kunststofmateriaal verkregen uit de recycling van industrieel afval, dat door erkende bedrijven wordt opgehaald.

Foylo kiest als duuurzame oplosssing voor folies met PCR:

  • Rec 30 stretchfilm met 30% van het gewicht in PCR
  • Rec 60 stretchfilm met 60% van het gewicht in PCR

Duurzaam verpakken

Een extra reductie van afval wordt bereikt door het kiezen van duurzame verpakkingen. Foylo verdeelt haar folies zonder kartonnen koker.

Bio-plastic

Bio-based plastic:
geproduceerd met behulp van niet-fossiele hernieuwbare grondstoffen:

  • Hogere CO2 voetafdruk
  • Oplossing voor vervanging bij tekort aan fossiele grondstoffen

Bio-degradable plastic:
biologisch afbreekbare folies

  • Duurzame oplossing indien afgebroken in industriële compost installatie
  • Geen oplossing voor plastic dat in de natuur of zee terecht komt
  • Adequate sortering is hier belangrijk.

BEKIJK DE VIDEO OVER BIO-PLASTIC

Menu