FOCUS OP DUURZAAMHEID WINT AAN BELANG
MET DE VERPLICHTE ESG-RAPPORTAGE

Zoals gebruikelijk brengt ieder nieuw jaar ook nieuwe verplichtingen met zich mee en ook voor 2024 is dit niet anders. Met het oog op een klimaatneutraal Europa in 2050 werkte de Europese Commissie de CSRD uit. CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive, een richtlijn die ondernemingen vanaf een bepaalde jaaromzet en bedrijfsgrootte verplicht om te publiceren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu in een ESG-rapportage.

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance en vormt de drie pijlers waarmee bedrijven hun impact op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid meten. Environmental verwijst naar milieugerelateerde criteria, zoals de ecologische voetafdruk en de inzet voor milieubehoud. Social richt zich op sociaal beleid, waaronder arbeidspraktijken, diversiteit en betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Governance houdt toezicht op de bedrijfsstructuur, transparantie en ethische bedrijfspraktijken

duurzaamheid ESG betekenis

Voor wie geldt deze verplichte ESG-rapportage?

  • Vanaf 1 januari 2024 (verslag in 2025): bedrijven die al onderworpen zijn aan de NFRD. Concreet gaat het om ondernemingen die voldoen aan de definitie van een organisatie van openbaar belang (OOB) en meer dan 500 werknemers hebben.
  • Vanaf 1 januari 2025 (verslag in 2026): grote bedrijven die aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoen: (1) meer dan 250 werknemers, (2) meer dan 40 miljoen euro omzet en (3) meer dan 20 miljoen euro totale activa.
  • Vanaf 1 januari 2026 (verslag in 2027): beursgenoteerde kmo’s.

Kleine en middelgrote niet-beursgenoteerde bedrijven zijn nog niet onderworpen aan deze rapportageplicht maar het kan wel zijn dat er hiervoor data aangeleverd moet worden wanneer u leverancier bent van een groot bedrijf dat wel onder de CRS-richtlijn valt.

De opportuniteiten van ESG-rapportage

Ook al geldt de verplichte ESG-rapportage nog niet voor uw bedrijf, toch is het al nuttig om in te zetten op ESG-rapportering. Zo krijgt u bijvoorbeeld meer zicht op nieuwe mogelijkheden om kosten te besparen, duurzamere alternatieven te lanceren en mogelijke innovaties in het productieproces te introduceren. Hierbij kan Foylo met een waaier aan duurzame oplossingen op het vlak van folies en verpakkingen zeker een belangrijke rol spelen.

HOE KAN FOYLO U ONDERSTEUNEN
IN VERDUURZAMING?

We kijken graag naar de verpakking en folies die u vandaag gebruikt om deze te optimaliseren naar duurzamere opties. De meeste folies en tapes in ons assortiment zijn uit slechts één materiaalsoort vervaardigd en dus 100% recycleerbaar. Sommige van onze producten worden voor meer dan 50% vervaardigd uit Post Consumer Recyclaat en zijn daarom een milieubewuste keuze. Bovendien zetten we in op diktereductie met hoogwaardige folies. Zo behalen we hetzelfde of een beter resultaat met minder materiaal. We zoeken graag samen met u naar duurzamere verpakkingsmogelijkheden zonder dat u inboet op kwaliteit, rekvermogen of stabiliteit.

MEER WETEN OVER HOE FOYLO U KAN HELPEN OM UW VERPAKKINGEN TE VERDUURZAMEN?

Contacteer ons via onderstaand formulier of contacteer rechtstreeks uw regionale Account Manager

Ontdek meer actuele ontwikkelingen

Menu