EUROPESE EXPORTBAN OP PLASTIC VERPAKKINGEN,
DÉ UITDAGING VOOR DE RECYCLAGESECTOR

Een nieuw Europees exportverbod op plastic verpakkingen naar niet-westerse landen, dat in 2028 van kracht gaat, brengt de plasticrecyclagesector in Europa in beweging.

Het grootste deel van plastic verpakkingen, met name polypropyleen en polyethyleen, wordt momenteel niet gerecycled maar belandt in verbranding en stortplaatsen of wordt geëxporteerd. Dat laatste zal tegen 2028 aan banden gelegd worden. Afval zal dan niet langer geëxporteerd mogen worden naar landen die geen lid zijn van de OESO.

fabriek recyclage plastic

Het doel van het verbod is tweeledig. Ten eerst beoogt het de verwerking in landen met lagere milieunormen te beperken. Ten tweede moet het de recycling in Europa bevorderen om de doelen van de Europese Green Deal en circulaire strategie te ondersteunen.

Maar dit verbod brengt heel wat uitdagingen voor de recyclagesector met zich mee. Zo moet er tegen 2028 voldoende sorteer- en recyclagecapaciteit gevonden of gecreëerd worden en moeten de afzetmogelijkheden binnen de EU verhoogd worden.

HOE KAN FOYLO U ONDERSTEUNEN
IN VERDUURZAMING?

We kijken graag naar de verpakking en folies die u vandaag gebruikt om deze te optimaliseren naar duurzamere opties. De meeste folies en tapes in ons assortiment zijn uit slechts één materiaalsoort vervaardigd en dus 100% recycleerbaar. Sommige van onze producten worden voor meer dan 50% vervaardigd uit Post Consumer Recyclaat en zijn daarom een milieubewuste keuze. Bovendien zetten we in op diktereductie met hoogwaardige folies. Zo behalen we hetzelfde of een beter resultaat met minder materiaal. We zoeken graag samen met u naar duurzamere verpakkingsmogelijkheden zonder dat u inboet op kwaliteit, rekvermogen of stabiliteit.

MEER WETEN OVER HOE FOYLO U KAN HELPEN OM UW VERPAKKINGEN TE VERDUURZAMEN?

Contacteer ons via onderstaand formulier of contacteer rechtstreeks uw regionale Account Manager

Ontdek meer actuele ontwikkelingen

Menu